Bloedzuiverende kruiden

Duizendblad
Wijnruit
Akkerhoningklaver
Wolfsklauw
Lavendel
Onze lieve vrouwe bedstro